2006/Jan/28

แด่เธอ..

คือเธอ ผู้เดินทางไกล ตามใจใฝ่ฝัน

ท่ามคืนและวัน

เธอเดินไปแสนไกลนั้น โดดเดี่ยวหรือไม่?

หรือเธอมีใคร

แอบซบหลบในห้วงใจ ดังใฝ่ต้องการ

ชีวิตผ่านเนิ่นนาน

ซึ้งเศร้าหรือว่าชื่นบาน ในใจขับขาน

เพลงรักดังหวัง

หรือ แท้แล้ว-เธอก็ยัง โลเลขึงขัง

พลั้งพลาดดังเดิม

.......

ถามเธอด้วยรัก ทักเธอด้วยห่วง

แม้เธอจะควง คนอื่นให้เห็น

ชีวิตของฉัน แม้จะลำเค็ญ

ของเธออยู่เย็นสุขชื่นแสนงาม.

 

กามภพ พิเศษธรรม