2008/Feb/22

  ณ มนุษย์


เกิด  มนุษย์มีมนัส แน่นขนัดมนุษย์เกิด
แสนประเสริฐเจิดหล้ามนุษย์แสน
แดนมนุษย์สุดใฝ่ในเขตแดน
ตามหาแก่น แน่นมนุษย์สะดุดตาม

เพรียก ไขว่คว้า แสวงหา มนุษย์เพรียก
ยามทุกข์เรียกหามนุษย์ในทุกยาม
ถามมนุษย์ ในมนุษย์คำถาม
กรองนิยามนามมนุษย์สุดกลั่นกรอง


เรียกร้อง สุขทุกขณะมนะมนุษย์เรียก
ลองสำเหนียก ลิ้มชิมรสมนุษย์ลอง
มองสำนึกตรึกมนัสวัดใจมอง
สมใจต้องให้สมดั่งใจสม


หา ทุกวิถี โอ้เหล่ามนุษย์แสวงหา
ชมทุกเวลาคราสุขชม
ตรมในเวลาพาทุกข์ตรม
พบสุขนิยม แจ่มในนิยามตามที่พบ


ความเป็น สุขทุกข์ในยุคมนุษย์ไขความ
คบในนิยามตามใจคบ
นบในนิยามตามใจนบ
คิดจบในนิยามตามที่คิด


มนุษย์  มีมนัสแสวงหาความเป็นมนุษย์ มนุษย์
ติดความเป็น, ละความเป็นที่ยึดติด
จิตแสวงหา, แสวงหาจิต
หนึ่งน้อยนิด มีในจิตเป็นหนึ่ง

..

ณ มนุษย์
เกิดมนุษย์เพรียกเรียกร้องหาความเป็นมนุษย์,- เกิด !!

 

 

Comment

Comment:

Tweet


Hot!
#1 by โลกเหงาๆ At 2008-08-03 15:33,