2006/Nov/13

ก่อนยามรุ่งอรุณ

ฉันเห็นรุ้งดาว

วิบวับวามวาว

กระพริบพราวในดวงใจ.

เธอ,- ผู้ผ่านชีวิตสามสิบหกฤดูฝนและหนาว

เดินทางจากอีสานประเทศมาสู่ที่พักแห่งดาว

จุดกระทงชีวิตให้ล่องลอยในคืนหนาวของหัวใจ

ฉันนิ่ง ! และหวั่น ! กับมีคำถามมากมาย

ในขณะที่เธอช่างเริงร่าและฉันหลง !

ชีวิต!

ในหัวใจที่ต่างกัน ในวิถีที่ต่างกัน

เราย่อมมีวิถีและวิธีคิดที่ต่างกัน

แม้มีความปรารถนาแห่งความเป็นมนุษย์เหมือนกัน

ระบบคิดและระบบวิถีชีวิตเพรียกร้องและอยากพราก

ต่างและไม่ต่างกัน

เธอคิด ในสิ่งที่เธอคิด ฉันคิดในสิ่งที่ฉันคิด

เพียง "ความคิด" และ "การคิด"

ที่เกิดจากรู้สึกแห่งมนุษย์ชายหญิง !

รุ้งของดาว หรือว่า ดาวของรุ้ง

ที่ทอดทาบสายน้ำในคืนแห่งเพ็ญ

และ "สิ่งที่เป็น" เราต่างรู้สึก นึก และคิด

ชีวิต ไม่ได้มากมายไปด้วยอะไรๆ ที่เราต่างหวัง

แต่ชีวิตมีเพียง "การเป็นอยู่" ที่เราสามารถเดินทาง

ก่อนยามรุ่งอรุณ

ฉันเห็นรุ้งดาว

วิบวับวามวาว

กระพริบพราวในดวงใจ

ผ่องผ่านชีวิต

นึกคิดนิ่งใน-

ห้วงใจแห่งรัก.

Comment

Comment:

Tweet


Hot!

คือ ยังไม่อ่าน

แต่สงสัยว่า

รุ้งดาวเป็นยังไงวะ

มีหลายสีเหมือนรุ้งกินน้ำมั้ย

แล้วจะมีสีที่ แปด มั้ย
#1 by โลกเหงาๆ At 2008-08-03 15:30,